กิจกรรมมอบหนังสือเพื่อน้องปีที่ 11 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)นำโดย คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบหนังสือจำนวน 4,052 เล่ม มูลค่า 1,238,748 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบ สำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ การปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษา ณ ห้องฝึกอบรม Academy ชั้น2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

[metaslider id=584]