เม.ย. 27

สื่อความรู้เรื่อง “ปั้นช้าง 10 ตระกูล” โดย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สื่อความรู้เรื่อง “ปั้นช้าง 10 ตระกูล”

เม.ย. 07

ร่วมสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ 2560

สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดกิจจกรรม สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ บริเวณ ประตูทางเข้า-ออก ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

   

เม.ย. 02

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


น้อมขอพร ไตรรัตน์ ปกปักเกศ ภูธเรศ เจริญยิ่ง พระพรรษา
สถิตเสถียร คู่ไทย ด้วยบุญญา เป็นมิ่งฟ้า สง่าแคว้น แดนแผ่นดิน
ทั่วอีสาน บนล่าง กลางเหนือใต้ พระบารมี แผ่ไกล ไม่รู้สิ้น
ราชมงคล ถวายพระพร ตามระบิล รัตนโกสินทร์ รองพระบาท ทุกชาติเทอญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มี.ค. 14

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558  >>คลิก<<

มี.ค. 01

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

สำนักพิมพ์  Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร  Britannica Online Academic ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้ : Read the rest of this entry »

ก.พ. 20

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือ RMUTR Book Fair ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือ
RMUTR Book Fair
ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560

ในงานคุณจะได้พบกับ สำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย และร้านหนังสือมากมาย อาทิ   ซีเอ็ด เอเซียบุ๊ค ศูนย์หนังสือม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือม.เกษตร บุ๊คเน็ท ฯลฯ

Rmutr_Bookfair2016

Rmutr_Bookfair2016

ม.ค. 15

แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2560

Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts