สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือนพฤศจิกายน 2558


เดือนธันวาคม 2558

 

เดือนมกราคม 2559

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

เดือนมีนาคม 2559

 

เดือนเมษายน 2559

 

เดือนพฤษภาคม 2559

 

เดือนมิถุนายน 2559

 

เดือนกรกฎาคม 2559

 

เดือนสิงหาคม 2559

 

เดือนกันยายน 2559

 

รวมประจำปีงบประมาณ 2559