สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือนตุลาคม 2559

 

เดือนพฤศจิกายน 2559

 

เดือนธันวาคม 2559

 

เดือนมกราคม 2560

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

 

เดือนมีนาคม 2560

 

เดือนเมษายน 2560

 

เดือนพฤษภาคม 2560

 

เดือนมิถุนายน 2560

 

เดือนกรกฎาคม 2560