แจ้งปิดทำการห้องสมุด

เรียน ผู้ใช้บริการห้องสมุด

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   ดังนั้น ห้องสมุดจะปิดให้บริการ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558      ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

holiday

แจ้งปิดทำการห้องสมุด

——-> ห้องสมุดงดให้บริการ ยืม-คืน หนังสือ และและบริการ IT Zone ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 <——–
ห้องสมุด มทร.รัตนโกสินทร์ (สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) งดบริการเนื่องจากการไฟฟ้า งดจ่ายกระแสไฟในวันดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดทราบโดยทั่วกัน

แจ้งปิดทำการห้องสมุด

ramav

 

การรักษาหนังสือ ในช่วงฤดูฝน smileyrain_book

 

หนังสือใหม่ประจำเดือนสิงหาคม 2558