วันและเวลาทำการ

เปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์-วันศุกร์ 08:00-18:30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ 09:00-15:00 น.

ปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์-วันศุกร์ 08:30-16:30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ปิดให้บริการ

***วันหยุดราชการปิดให้บริการ***

 

สิทธิในการยืมและค่าปรับหนังสือ

borrowing