เมื่อทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศออกมาแล้วว่า โครงการ
ห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  (Bangkok City Library) นั้น จะพร้อมเปิดให้บริการทุกคน ในปลายปี 2559 นี้!

กว่าจะมาเป็น ห้องสมุด 24 ชม.

ห้องสมุดนี้ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น ‘เมืองหนังสือโลก ประจำปี 2556’ (Bangkok World Book Capital 2013) จึงทำให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์พื้นที่ซึ่งตอบโจทย์เหล่านักอ่านแห่งนี้ขึ้นมาโดยห้องสมุดนี้ จะตั้งอยู่ที่อาคารราชดำเนิน โดยจัดเช่าเป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี
บนถนนราชดำเนิน บริเวณ สี่แยกคอกวัว มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,950 ตารางเมตร และมีแผนแบ่งสัดส่วนไว้ใช้งาน เช่น ห้องสมุดวรรณกรรมไทย วรรณกรรมอาเซียนและวรรณกรรมโลก, ห้องสมุดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติ, ห้องสมุดประวัติศาสตร์และวิวัฒน์หนังสือไทย, ศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ และหอจดหมายศูนย์ภูมิปัญญากรุงเทพฯ เป็นต้น

wwwww

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

 

ที่มา : Rabbit Daily