แจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล

ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้ Continue reading

ประกาศปิดให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะปิดให้บริการในวันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
 
**ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ**
13443106_298322187169807_6082462182803269997_o

การรักษาหนังสือในช่วงฤดูฝน

การรักษาหนังสือ ในช่วงฤดูฝน

      เนื่องจากฝนตกบ่อยในช่วงนี้ ผู้ใช้บริการต้องรักษาหนังสือที่ยืมไปด้วยนะคะ เพื่อจะได้มีหนังสือไว้ใช้นานๆ

rain_book

การเยี่ยมชมห้องสมุดของคณะอนุกรรมการสภาวิศวกรรม

ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้นำพาคณะอนุกรรมการสภาวิศวกรรม เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา

แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08:30-16:30 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปิดให้บริการ

cssc