แจ้งเปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition

แจ้งเปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition 

12299365_461890817346355_3503062937294772633_n

ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงาน
สามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

URL : http://search.eb.com/

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online

 เนื่องจากทางสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ร่วมกับร้าน UPInform (อัพอินฟอร์ม) ได้ทำการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ และนักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – –
รายละเอียดของฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – –

       เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีไม่ต้องรอ Embargo

 

 

cambridge_journals

 

 

กิจกรรมมอบหนังสือเพื่อน้องปีที่ 11 โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)นำโดย คุณนุชนารถ กองวิสัยสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบหนังสือจำนวน 4,052 เล่ม มูลค่า 1,238,748 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ดร.เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบ สำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบครั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ การปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดแก่นักเรียนนักศึกษา ณ ห้องฝึกอบรม Academy ชั้น2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 2 ฐานข้อมูล

 ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  •  Academic OneFile : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วีดิโอ และคลิปเสียง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ (มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ) สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1980-ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF และมีความสามรถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, แชร์เนื้อหาลงใน Social Network ใหม่, บันทึกเนื้อหาลงในบัญชี Google Drive ได้ และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี
     

image_1420_13149004290_academic%20onefile

     URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

 

  • National Geographic Virtual Library : เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่, รูปภาพ, วีดิโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิ Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel หรือ สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วผ่อนช่องทาง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888-ปัจจุบัน ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี, พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือ จัดพิมพ์ได้อีกด้วย
     

Nat%20Geo%20Archives%20graphic

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Book Fair ครั้งที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Book Fair ครั้งที่ 7

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย   พบกันในวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

 

12491771_475013672700736_4751317524611497761_o