ประชาสัมพันธ์…การให้บริการตู้ส่งหนังสือนอกเวลา

ประชาสัมพันธ์….

ห้องสมุดให้บริการตู้ส่งหนังสือนอกเวลา

เริ่มให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บริเวณ ทางขึ้นชั้น 1 ตึกวิทยบริการฯ

book drop

แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา

แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา
17 ธันวาคม 2558 – 11 มกราคม 2559

midterm

กำหนดปิดทำการห้องสมุดในเดือน ธันวาคม 2558

แจ้งหยุดทำการห้องสมุดในเดือน ธันวาคม 2558

12308455_462770510591719_6131571936459812623_n

แจ้งเปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition

          ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงาน

          สามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

 

          สารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition  เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Academic Edition  ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

URL : http://search.eb.com

other_Icons

แจ้งประชาสัมพันธ์ “ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ” วิทยาลัยดุสิตธานี

         ด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th APacCHRIE Conference 2016 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทางวิจัยระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว และการโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อเรื่อง “Crisis Management and Business Continuity in the Tourism Industry” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ www.apacchrie2016.com หรือ E-mail : papers-bangkok@ apacchrie2016.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559

          หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ฝ่ายวิจัยและวางแผน หมายเลขโทรศัพท์ 02-361-7811-3 ต่อ 320

hhhh