โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

     วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน การสอน การวิจัย

 โครงการมีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำหนังสือ e-book มาใหม่

แนะนำหนังสือ e-book มาใหม่ 
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : https://elib.rmutr.ac.th/
หรือ ผ่าน Application “RMUTR Library” ทั้ง iOS และ Android

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม เข้ารับการอบรมการใช้ห้องสมุด

ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 
อาจารย์ ดร.ณภัทร ประภาสุชาติ อาจารย์ประจำวิชาการเขียนรายงานและสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้นำนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม เข้ารับการอบรมการใช้ห้องสมุด มทร.รัตนโกสินทร์ ณ ชั้น 2 ห้อง IT Service center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ