แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐาน ของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co.,Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐาน ของ CNKI ประกอบด้วย
Academic Focus, China Academic Journals Full-Text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral Dissertations Full-text Database และ China Reference Works Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

Continue reading

“Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9

ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในงานจะพบกัน

  • ร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำจากทั่วประเทศ
  • หนังสือลดราคาจำนวนมากมาย
  • ร่วมเล่นเกมส์สอยดาว และตอบปัญหาชิงรางวัล

ประกาศ…งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่

ประกาศ…

งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่ ในวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560

เนื่องจากทางห้องสมุดจะทำการ Update Software

 

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช”

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ