ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

สำนักพิมพ์  Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร  Britannica Online Academic ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2560

โดยมีรายละเอียดดังนี้ : Continue reading

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือ RMUTR Book Fair ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือ
RMUTR Book Fair
ประจำปีการศึกษา 2559

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560

ในงานคุณจะได้พบกับ สำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทย และร้านหนังสือมากมาย อาทิ   ซีเอ็ด เอเซียบุ๊ค ศูนย์หนังสือม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือม.เกษตร บุ๊คเน็ท ฯลฯ

Rmutr_Bookfair2016

Rmutr_Bookfair2016

แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2560

Continue reading

แจ้งปิดทำการห้องสมุด

เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร “การสื่อสารภายใองค์กร” วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 12 ธันวาคม 2559

และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ขออภัยความไม่สะดวกต่อการให้บริการในวันและเวลา ดังกล่าว

รายชื่อหนังสือใหม่ประจำเดือน ตุลาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก