ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โครงข่ายสัญญานอินเทอร์เน็ต และแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดในปัจจุบัน
     ในการนี้จึงขอแจ้งให้ บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่านทราบว่า ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้บางช่วง ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ร่วมสนุกกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2561 ถ่ายรูปและโพส ลุ้น power bank

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมสนุกกิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2561 ถ่ายรูปและโพส ลุ้น power bank ในหัวข้อ หนังสือที่ชื่นชอบและมุมโปรด ของสำนักวิทยบริการ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar profile

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar profile
1. เข้าเว็บไซต์ https://scholar.google.co.th โดยใช้บัญชี Google Mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (e-mail address ภายใต้โดเมน username@rmutr.ac.th )
2. คลิก “โปรไฟล์” กรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-สกุล ให้ใส่ตามที่ปรากฏบนงานวิจัย) อีเมลสำหรับการยืนยันภายใต้ชื่อโดเมน @rmutr.ac.th หัวข้อที่สนใจ และเว็บไซต์ (สามารถใส่เป็น https://www.rmutr.ac.th) จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

Continue reading

ประกาศงดใช้บริการทางระบบ Line ชั่วคราว

ขณะนี้ ระบบ Line ห้องสมุดขัดข้องชั่วคราว
ติดต่อยืม – คืน ได้ที่…
เคาน์เตอร์บริเวณชั้น 3 เวลา 8.30-18.30 น.
Facebook fanpage ✏️ https://www.messenger.com/t/RmutrLibrary
e-mail 📧 library@rmutr.ac.th

โครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

     วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยมีท่านอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน การสอน การวิจัย

 โครงการมีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์