ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลที่สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับสมาชิกเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 9 ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อม …