สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2561

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2562

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2563

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2564

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2565

สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ปีงบประมาณ 2566