ก.ค. 09

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมีท่าน อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

ก.ค. 03

แจ้งปิดทำการห้องสมุด

ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…ปิดทำการ
ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 และ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
และเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

 


 

สมาชิกที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ มีกำหนดส่งระหว่างวันที่ 6 และ 8 กรกฎาคม 2561 ระบบจะเลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 9 กรกฏาคม 2561

***ทั้งนี้หากสมาชิกต้องการคืนหนังสือ สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้คืนหนังสือนอกเวลาทำการ (Book Drop) บริเวณชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ***

ขออภัยในความไม่สะดวก

มิ.ย. 14

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 อาจารย์พรชัย จิตติวสุรัตน์ และอาจารย์ฐปณี รัตนถาวร
ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด บริเวณชั้น 3
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

 

เม.ย. 01

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล

ด้วย บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยได้

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561

โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

Read the rest of this entry »

มี.ค. 01

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐาน ของ CNKI

ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co.,Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐาน ของ CNKI ประกอบด้วย
Academic Focus, China Academic Journals Full-Text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral Dissertations Full-text Database และ China Reference Works Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ

เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

Read the rest of this entry »

ก.พ. 12

“Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9

ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในงานจะพบกัน

  • ร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำจากทั่วประเทศ
  • หนังสือลดราคาจำนวนมากมาย
  • ร่วมเล่นเกมส์สอยดาว และตอบปัญหาชิงรางวัล

พ.ย. 08

ประกาศ…งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่

ประกาศ…

งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่ ในวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560

เนื่องจากทางห้องสมุดจะทำการ Update Software

 

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

 

Older posts «