เปิดให้บริการทดลองใช้ 𝚄𝚗𝚒𝙽𝚎𝚝 𝚂𝚑𝚘𝚛𝚝𝚎𝚗 𝚄𝚁𝙻 ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (𝚄𝚗𝚒𝙽𝚎𝚝)
เปิดให้บริการทดลองใช้ 𝚄𝚗𝚒𝙽𝚎𝚝 𝚂𝚑𝚘𝚛𝚝𝚎𝚗 𝚄𝚁𝙻 ระบบย่อลิงก์สำหรับหน่วยงานการศึกษา

🖱 ขั้นตอนการเข้าใช้งาน 𝚄𝚗𝚒𝙽𝚎𝚝 𝚂𝚑𝚘𝚛𝚝𝚎𝚗 𝚄𝚁𝙻
1. ไปยังเว็บไซต์ https://l.uni.net.th/
2. กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ลิงก์ปลายทาง, อีเมล (ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น) แล้ว กดสร้างลิงก์ย่อ
3. ทำการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล เพื่อเริ่มใช้งานลิงก์ย่อ
4. กดลิงก์ที่ระบบส่งไปให้ในอีเมล
5. หากคำขอสร้างลิงก์ย่อได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งลิงก์ย่อ พร้อมทั้ง 𝚀𝚁 𝙲𝙾𝙳𝙴 มาให้ในอีเมลของท่าน

(cr. รูปภาพ https://www.uni.net.th)