ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar profile

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar profile
1. เข้าเว็บไซต์ https://scholar.google.co.th โดยใช้บัญชี Google Mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (e-mail address ภายใต้โดเมน username@rmutr.ac.th )
2. คลิก “โปรไฟล์” กรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-สกุล ให้ใส่ตามที่ปรากฏบนงานวิจัย) อีเมลสำหรับการยืนยันภายใต้ชื่อโดเมน @rmutr.ac.th หัวข้อที่สนใจ และเว็บไซต์ (สามารถใส่เป็น https://www.rmutr.ac.th) จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”
3. เมื่อกดปุ่มถัดไป ระบบจะให้ยืนยันว่า บทความใดที่เป็นของท่าน ให้เลือกจากนั้นคลิก “ถัดไป” กรณีท่านไม่มี บทความให้คลิก “ถัดไป” ได้เลย
4. เลือกอัปเดตรายการอัตโนมัติ และทําโปรไฟล์ของฉัน ให้เป็นสาธารณะ คลิก “เสร็จสิ้น” เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้ว จะได้โปรไฟล์ส่วนตัวและมีข้อความยืนยันแล้วที่อีเมล