ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar profile

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar profile
1. เข้าเว็บไซต์ https://scholar.google.co.th โดยใช้บัญชี Google Mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (e-mail address ภายใต้โดเมน username@rmutr.ac.th )
2. คลิก “โปรไฟล์” กรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ-สกุล ให้ใส่ตามที่ปรากฏบนงานวิจัย) อีเมลสำหรับการยืนยันภายใต้ชื่อโดเมน @rmutr.ac.th หัวข้อที่สนใจ และเว็บไซต์ (สามารถใส่เป็น https://www.rmutr.ac.th) จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”


3. เมื่อกดปุ่มถัดไป ระบบจะให้ยืนยันว่า บทความใดที่เป็นของท่าน ให้เลือกจากนั้นคลิก “ถัดไป” กรณีท่านไม่มี บทความให้คลิก “ถัดไป” ได้เลย
4. เลือกอัปเดตรายการอัตโนมัติ และทําโปรไฟล์ของฉัน ให้เป็นสาธารณะ คลิก “เสร็จสิ้น” เมื่อทำครบทุกขั้นตอนแล้ว จะได้โปรไฟล์ส่วนตัวและมีข้อความยืนยันแล้วที่อีเมล

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.