กิจกรรมยืมเยอะ ยืมนาน ช่วงปิดเทอม มาแล้วจ้า

ปิดเทอมนี้มีข่าวดี ?

ยืมวันนี้คืนอีกทีเดือนหน้า ?

สำหรับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกห้องสมุด
สามารถยืมหนังสือในช่วงปิดเทอมได้ เยอะะะะขึ้น ยาวววววขึ้น ?

? ต่อที่ 1 ยืมเยอะ เพิ่มการยืมจาก 5 เล่ม เป็น 10 เล่ม
 ต่อที่ 2 ยืมยาวขึ้น เพิ่มจาก 7 วันเป็น 1 เดือน

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook fanpage Rmutr Library