ยืมหนังสือต่อ ผ่าน Face Book ได้แล้ววันนี้…

สมาชิกห้องสมุดท่านใดไม่สะดวกมายืมหนังสือด้วยตนเอง

สามารถใช้ช่องทาง Face Book Fanpage ในการยืมต่อได้แล้ว

เพียงแค่กดติดตาม Face Book Fanpage

ทักข้อความ และแจ้งรหัสนักศึกษา เท่านั้นก็เรียบร้อย !!

????????