แจ้งเวลาทำการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทั้ง 4 พื้นที่

แจ้งปิดทำการห้องสมุด
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พื้นที่เพาะช่าง
ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2563
เปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ตั้งแต่วันนี้ – 12 เมษายน 2563
เปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563

พื้นที่วังไกลกังวล
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563
เปิดให้บริการ วันพุธที่ 1 เมษายน 2563

พื้นที่ศาลายา
ตั้งแต่วันนี้ – 21 มิถุนายน 2563
เปิดให้บริการ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้บริการที่ยืมหนังสือและครบกำหนดคืนในช่วงเวลาดังกล่าว
ให้นำหนังสือมาคืนได้หลังจากที่ห้องสมุดเปิดทำการ
โดยไม่เสียค่าปรับ

ทั้งนี้ กำหนดวันเวลาดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบอีกครั้งค่ะ