วิธีลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals โดยไม่ต้องใช้งานผ่าน VPN

ขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อใช้งานฐานข้อมูล ACS Journals เพื่อใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ

โดยผู้ใช้จะสามารถใช้จากมือถือ แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ ได้ 4 เดือน

Download