สำนักพิมพ์ IEEE จัดการอบรมออนไลน์ในช่วงการหยุดโควิด-19

สำนักพิมพ์ IEEE จัดให้มีการอบรมในระหว่าง 7 สัปดาห์ เพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัยในช่วงการหยุดโควิด-19 (Online Webinars) ผ่านเว็บ Webex ให้ผู้ที่สนใจ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ด้วยตัวเอง
ทุกวันอังคาร (11.00 am GMT+8 หรือ 10 โมงเช้าบ้านเรา)
หรือวันพุธ (01.00 pm GMT+8 หรือ 12 นาฬิกาบ้านเรา) ของสัปดาห์

โดยมีรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 (28 หรือ 29 เมษายน)
หัวข้อการอบรม : Insider tips about
IEEE Xplore Digital Library

สัปดาห์ที่ 2 (5 หรือ 6 พฤษภาคม)
หัวข้อการอบรม : Research like a pro:
Advanced search & Beyond

สัปดาห์ที่ 3 (12 หรือ 13 พฤษภาคม)
หัวข้อการอบรม : IEEE New Resources &
Services: Code, Dataset, API, App, etc,

สัปดาห์ที่ 4 (19 หรือ 20 พฤษภาคม)
หัวข้อการอบรม : Getting your paper
ready: technical writing 101

สัปดาห์ที่ 5 (26 หรือ 27 พฤษภาคม)
หัวข้อการอบรม : Publishing with
IEEE: Submission & Peer Review

สัปดาห์ที่ 6 (2 หรือ 6 มิถุนายน)
หัวข้อการอบรม : IEEE Standards: An introduction

สัปดาห์ที่ 7 (9 หรือ 10 มิถุนายน)
หัวข้อการอบรม : Career development with IEEE

โดยถ้าประสงค์เข้าร่วมการฟังบรรยายผ่านเว็บของ session
วันอังคารให้ลงทะเบียนที่ https://tinyurl.com/IEEETuesday
วันพุธให้ลงทะเบียนที่ https://tinyurl.com/IEEEWednesday
ซึ่งเป็นการบรรยายฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมเข้าไปทดสอบก่อนการเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ที่
https://www.webex.com/test-meeting.html