Tag: ห้องสมุด

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวัน …

Continue reading

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar profile

วิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งาน Google Scholar profile 1. เข …

Continue reading

Continue reading

ประกาศงดใช้บริการทางระบบ Line ชั่วคราว

ขณะนี้ ระบบ Line ห้องสมุดขัดข้องชั่วคราวติดต่อยืม &#821 …

Continue reading

ศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโ …

Continue reading

แนะนำหนังสือ e-book มาใหม่

แนะนำหนังสือ e-book มาใหม่ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : …

Continue reading