Tag: Library Rmutr

ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10” RMUTR BOOK FAIR 2019

ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรร …

Continue reading

ประกาศงดใช้บริการทางระบบ Line ชั่วคราว

ขณะนี้ ระบบ Line ห้องสมุดขัดข้องชั่วคราวติดต่อยืม &#821 …

Continue reading

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรร …

Continue reading

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

แจ้งปิดทำการห้องสมุด

ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ…ปิดทำการ ใ …

Continue reading