ย้อนกลับหน้ารายการเมนู

 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2559
ณ วัดช่องลม จังหวัด ราชบุรี