แจ้งวันจัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 3

เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ จัดกิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 3 ขออภัยความไม่สะดวกต่อการให้บริการในวันและเวลา ดังกล่าว

13615024_315025268832832_7316604914034868077_n