แจ้งปิดทำการห้องสมุด

เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาองค์กร “การสื่อสารภายใองค์กร” วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ วันที่ 12 ธันวาคม 2559

และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ขออภัยความไม่สะดวกต่อการให้บริการในวันและเวลา ดังกล่าว