แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย

บริษัท บุ๊ค เน็ท จำกัด และบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

เข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2560

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

eewoww_rmutr

 

  1. โปรแกรม EEWOWW : EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพ โดยบูรณาการตั้งแต่รวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูสคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา สามารถลงทะเบียนสมัครขอ username และ password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครนั้นต้องใช้ email ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่สามารถใช้ email ประเภทอื่นสมัครได้ เช่น @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น จากนั้นนำ email ที่สมัคร และpassword ที่ได้ไปล๊อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

url : http://www.eewoww.com

 

 

iglibrary_rmutr
  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ MC Graw – Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ MC Graw – Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่อง และหนังสือสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง

url : http://portal.igpublish.com/iglibrary