วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


น้อมขอพร ไตรรัตน์ ปกปักเกศ ภูธเรศ เจริญยิ่ง พระพรรษา
สถิตเสถียร คู่ไทย ด้วยบุญญา เป็นมิ่งฟ้า สง่าแคว้น แดนแผ่นดิน
ทั่วอีสาน บนล่าง กลางเหนือใต้ พระบารมี แผ่ไกล ไม่รู้สิ้น
ราชมงคล ถวายพระพร ตามระบิล รัตนโกสินทร์ รองพระบาท ทุกชาติเทอญ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์