“Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9

ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในงานจะพบกัน

  • ร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำจากทั่วประเทศ
  • หนังสือลดราคาจำนวนมากมาย
  • ร่วมเล่นเกมส์สอยดาว และตอบปัญหาชิงรางวัล