วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 
วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.