ประกาศงดใช้บริการทางระบบ Line ชั่วคราว

ขณะนี้ ระบบ Line ห้องสมุดขัดข้องชั่วคราว
ติดต่อยืม – คืน ได้ที่…
เคาน์เตอร์บริเวณชั้น 3 เวลา 8.30-18.30 น.
Facebook fanpage ✏️ https://www.messenger.com/t/RmutrLibrary
e-mail ? library@rmutr.ac.th