ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10” RMUTR BOOK FAIR 2019

ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมหนังสือสื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10” RMUTR BOOK FAIR 2019

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562
? ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป 
? ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
? บุคคลทั่วไป และนักศึกษาจองพื้นที่ออกร้านได้ที่ คุณฟรุ๊ต โทร. 0982522232
✍️ ลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมสอยดาว
? ตอบคำถามชิงรางวัล