แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 2 ฐาน ของ EBSCO

ทาง EBSCO ได้แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลจำนวน 2 ฐาน พร้อมรายละเอียดฐานข้อมูล ระยะเวลาการเปิดใช้งาน : วันนี้ – 30 เมษายน 2563

  • Art & Architecture Complete
  • Food Science Source

Art & Architecture Complete

Art & Architecture Complete เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยด้านศิลปะที่มีข้อมูลฉบับเต็มวารสาร นิตยสารและหนังสือรวมถึงการจัดทำดรรชนีและบทคัดย่ออย่างละเอียด เป็นประโยชน์สำหรับศิลปิน นักวิชาการและนักออกแบบด้านศิลปะ ครอบคลุมงานศิลปะชั้นเลิศงาน ศิลปะตกแต่งและงานพาณิชย์ ตลอดจนสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมการออกแบบ

ครอบคลุมเนื้อหา
• วารสารข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 360 ชื่อเรื่อง
• หนังสือข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 790 ชื่อเรื่องและหนังสือมากกว่า 220 ชื่อเรื่อง
• คอลเล็กชันภาพมากกว่า 63,000 ภาพ

URL ตรงเพื่อการเข้าใช้งาน >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=vth


Food Science Source

Food Science Source ฐานข้อมูลข้อความเต็มถูกที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่องซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ

ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก

URL ตรงเพื่อการเข้าใช้งาน >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=fsr