แนะนำฐานข้อมูล  Coronavirus Research Database

เนื่องสำนักพิมพ์ ProQuest ได้จัดทำฐานข้อมูล  Coronavirus Research Database ที่รวบรวมเอกสารฉบับเต็มที่เกี่ยวกับ COVID-19 จาก Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis, Elsevier และสำนักพิมพ์ต่างๆ 

โดยเมื่อสืบค้นคำค้นแล้วจะลิงก์ไปหาเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร รายงานการประชุมนั้นๆ ที่ให้เอกสารฉบับเต็ม (Free Full text) เพื่อให้บริการเป็นข้อมูลเฉพาะ ด้าน COVID-19 กับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกของฐานข้อมูล ProQuest
 
โดยสามารถเข้าใช้งานที่ https://search.proquest.com/coronavirus

 

———————————————————————————————————————————-
In response to the rapidly growing need for authoritative content related to the novel corononavirus (COVID-19), ProQuest is launching a new Coronavirus Research Database enabling users to search the latest full-text content covering all facets of COVID-19 and beyond.

The database is free and automatically enabled for all ProQuest platform customers, and can be
accessed at https://search.proquest.com/coronavirus.
There is nothing you need to do.

The Coronavirus Research Database brings together authoritative, open and freely available content from key publishers such as Nature Publishing Group, the BMJ, Taylor & Francis and others. Aggregated content types include journal articles, preprints, conference proceedings, dissertations and more related to COVID-19 and other coronaviruses. It includes comprehensive coverage of past pandemics and epidemics, like MERS and SARS, to give researchers and students context around the current global crisis.