แนะนำหนังสือ E BOOK

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ห้องสมุดได้คัดสรร E-book และ E-Magazine จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ
อัพเดทใหม่จำนวน 621 รายการ สามารถอ่านได้ทั้งหมดมากกว่า 1,700 รายการ มาให้อ่านฟรี ง่ายๆ จากที่บ้าน

💻 อ่านผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://elib.rmutr.ac.th
📱 อ่านผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนด้วยแอพ RMUTR e-library

👉ดูวิธีใช้งานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=P512R85PFSc

#อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด