ห้องสมุด-2565

ห้องสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน

⏰ เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 น. ถึง 16.30 น.เสาร์ – อาทิตย์ แล้วนักขัตฤกษ์ : ปิด
📚 ยืม ยืมต่อ หรือคืนหนังสือ ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3 / ช่องทางออนไลน์ / ตู้ book drop (สำหรับคืนหนังสือ)
🖥 สืบค้นหนังสือผ่านเว็บ OPAC : https://autolib.rmutr.ac.th
📮 บริการเช็คหนังสือค้าง สมาชิกทุกคนสามารถใช้บริการได้ และผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือลาออก ทำผ่านระบบนี้เท่านั้น
(หลังอนุมัติแล้ว พิมพ์เอกสาร เอกสารใบนี้ใช้แทนการให้เจ้าหน้าที่เซ็น) : https://itservices.rmutr.ac.th/checkbooks
💻 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBOOK) : https://elib.rmutr.ac.th
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ : https://arit.rmutr.ac.th

ติดต่อสอบถามบริการอื่นๆ และติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องออนไลน์
💚 line add : @arit-rmutr
💙 Facebook : Rmutr Library
💛 0 2441 6000 ต่อ 2230,2231

#LibraryRMUTR#AritRMUTR