ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน RMUTR เปิดโลก IT & BOOKFAIR ครั้งที่ 1

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน RMUTR เปิดโลก IT & BOOKFAIR ครั้งที่ 1 🌐💻
วันที่ 8-9 กันยายน 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
** สำหรับนักศึกษาสามารถสะสมชั่วโมงกิจกรรมได้นะคะ **
.
🛎 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ https://www.rmutr.ac.th
💬 Line@ : @arit-rmutr
📧 e-mail : arit@rmutr.ac.th
🐦Twitter : @aritrmutr