ห้องสมุดเปิดให้บริการ

ติดต่อสอบถามบริการอื่นๆ และติดต่อเจ้าหน้าที่
ผ่านช่องออนไลน์
💚 line add : @arit-rmutr
💙 Facebook : Rmutr Library
💛 0 2441 6000 ต่อ 2230,2231

ไม่รู้จะไปไหนแวะมานั่งเล่นที่ห้องสมุดได้น๊า

⏰ เปิดให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 น. ถึง 16.30 น.เสาร์ – อาทิตย์ แล้วนักขัตฤกษ์ : ปิด

📚 ยืม ยืมต่อ หรือคืนหนังสือ : เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 3
: ช่องทางออนไลน์
: ตู้ book drop สำหรับคืนหนังสือ

🖥 สืบค้นหนังสือผ่านเว็บ OPAC : https://autolib.rmutr.ac.th

📮 บริการเช็คหนังสือค้าง สมาชิกทุกคนสามารถใช้บริการได้
และผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตหรือลาออก ทำผ่านระบบนี้เท่านั้น แทนการให้เจ้าหน้าที่เซ็น
: https://itservices.rmutr.ac.th/checkbooks

💻 บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (EBOOK) : https://elib.rmutr.ac.th

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
: https://arit.rmutr.ac.th