แจ้งปิดทำการห้องสมุด

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ดังนั้น ห้องสมุดจะปิดให้บริการ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 และเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558  
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ