เปิดให้บริการแล้ว สำหรับห้องศูนย์การเรียนรู้แบบกลุ่ม

🎊 เปิดให้บริการแล้ว สำหรับห้องศูนย์การเรียนรู้แบบกลุ่ม เพื่อใช้สำหรับการติวหนังสือ ทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 📄🎨📚 ซึ่งทางสำนักวิทยบริการฯ ได้มีให้บริการถึง 10 ห้องด้วยกันค่ะ🚪
.
โดยนักศึกษาสามารถใช้งานบริการห้องดังกล่าว เพียงแค่จองห้อง และติดต่อเจ้าหน้าที่ IT ชั้น 3 เพื่อเข้าใช้งานห้องที่ได้จองไว้ค่ะ
👩‍💻วิธีจองห้องศูนย์การเรียนรู้แบบกลุ่ม
.
🕹 อาคาร Learning Center ชั้น 2 ห้องสีเหลือง