ประชาสัมพันธ์…การให้บริการตู้ส่งหนังสือนอกเวลา

ประชาสัมพันธ์….

ห้องสมุดให้บริการตู้ส่งหนังสือนอกเวลา

เริ่มให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บริเวณ ทางขึ้นชั้น 1 ตึกวิทยบริการฯ

book drop