แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 2 ฐานข้อมูล

 ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลา 5 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  •  Academic OneFile : เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ, นิตยสาร, หนังสือ, ข่าวสาร, รูปภาพ, วีดิโอ และคลิปเสียง ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มาจากสหสาขาวิชา อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในกว่า 16,809 รายการ (มีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 7,871 รายการ) สามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1980-ปัจจุบัน แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF และมีความสามรถในการอ่านออกเสียงให้ฟัง, ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา, บรรณานุกรมอัตโนมัติ, แชร์เนื้อหาลงใน Social Network ใหม่, บันทึกเนื้อหาลงในบัญชี Google Drive ได้ และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ ได้ รวมทั้งภาษาไทย ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี
     

image_1420_13149004290_academic%20onefile

     URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

 

  • National Geographic Virtual Library : เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่, รูปภาพ, วีดิโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิ Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel หรือ สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วผ่อนช่องทาง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888-ปัจจุบัน ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี, พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือ จัดพิมพ์ได้อีกด้วย
     

Nat%20Geo%20Archives%20graphic

URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA