แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online

 เนื่องจากทางสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ร่วมกับร้าน UPInform (อัพอินฟอร์ม) ได้ทำการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ และนักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – –
รายละเอียดของฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO)

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – –

       เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีไม่ต้องรอ Embargo

 

 

cambridge_journals