แจ้งเปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition

แจ้งเปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition 

12299365_461890817346355_3503062937294772633_n

ด้วยบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะเปิดให้มหาวิทยาลัยฯ ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในหน่วยงาน
สามารถเข้าทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

สารานุกรมออนไลน์ Britannica Academic Edition เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก Britannica Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

URL : http://search.eb.com/