แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา

แจ้งเวลาทำการห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา

วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08:30-16:30 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ปิดให้บริการ

cssc