Tag: บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

ศึกษาดูงานด้านงานโปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโ …

Continue reading

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล

ด้วย บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศ…งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่

ประกาศ… งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่ ในว …

Continue reading

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห …

Continue reading

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. …

Continue reading