Admin

Author's details

Name: admin
Date registered: กุมภาพันธ์ 10, 2015

Latest posts

  1. “Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9 — กุมภาพันธ์ 12, 2018
  2. ประกาศ…งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่ — พฤศจิกายน 8, 2017
  3. วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 — ตุลาคม 23, 2017
  4. การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ — สิงหาคม 15, 2017
  5. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 — สิงหาคม 12, 2017

Author's posts listings

ก.พ. 12

“Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Rmutr Book Fair” ประจำปีการศึกษ …

Continue reading »

พ.ย. 08

ประกาศ…งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่

ประกาศ… งดบริการยืม-คืนหนังสือ ทั้ง 4 พื้นที่ ในว …

Continue reading »

ต.ค. 23

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห …

Continue reading »

ส.ค. 15

การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> การบังคับใช้ประกาศ ก.พ.อ. …

Continue reading »

ส.ค. 12

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม …

Continue reading »

ส.ค. 02

ขอเชิญเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดใ …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 04

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระ …

Continue reading »

Older posts «