ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบสำรวจรายการวารสาร นิตยสาร มทร.รัตนโกสินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมทำแบบสำรวจรายการวารสาร นิตยสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เพื่อให้ได้รายการวารสาร นิตยสาร ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

แบบสำรวจรายการวารสาร นิตยสาร มทร.รัตนโกสินทร์